آلومینیوم کشویی

متشکل از یک قاب دور به صورت تک ریل یا دو ریل می باشد که امکان بازشو در یک خط افقی و بدون اشغال کردن محیط را فراهم میکند، درب و پنجرهای کشویی عایق بندی و کوپلینگ ضعیف تری نسبت به سایر بازشو ها دارد که به دو صورت کشویی تک ریل و دو ریل ارائه می شود.

برای اطلاعات بیشتر!

با گروه مشاوران پایا پارس تماس بگیرید: 8-05142250006