اخيراً اين نوع پرده در بعضي از کشورهاي جهان معمول گرديده است و در کشور عزيزمان ايران هم مورد توجه و استفاده مصرف کنندگان قرار گرفته است. جنس پارچه اين نوع پرده از پلي استر مي باشد. که طرح آن به صورت راه راه و باندهاي 5 يا 7 يا 9 و يا … سانتي متري که يک در ميان پارچه و يک در ميان توري بافته شده است. و مکانيزم اين نوع پرده به صورتي است که موقع حرکت به صورت دوبل (دولا) روي هم حرکت مي کند و زماني که باندهاي توري روي هم قرار مي گيرند امکان عبور نور و نيز ديد فضاي بيرون فراهم مي شود و همچنين زماني که باندهاي پارچه اي کنار هم قرار مي گيرندامکان عبور نور و ديد بيرون از بين مي رود و نيز پرده نمايش پارچه يک تکه را دارد. مکانيزم حرکت اين نوع پرده همانند پرده هاي شيدرول مي باشد و حرکت به وسيله دست يا نيمه اتوماتيک يا تمام اتوماتيک امکان پذير مي باشد.

با گروه مشاوران پایاپارس در تماس باشید

تلفن
05142250006-8

E-mail
info@payaparsco.com